miércoles, 28 de agosto de 2013

Obligacions del soci

Tots els socis tenen el deure de:


Omplir la fitxa de soci amb totes les dades personals i entregar-la a la directiva o enviarla via email a cavilamarxant(arroba)hotmail.com.


Estar al corrent del pagament de la quota establida per la directiva del CAV per a pertànyer al mateix (50€ anuals) .

Si vol donar-se de baixa seguir el següent protocol de l'enllaç http://cavilamarxant.blogspot.com.es/2016/05/comunicado-oficial-cav.html


Colaborar amb l'organització de les activitats i carreres que organitze el CAV.

La voluntat de participar en alguna carrera organitzada pel CAV deurà expressar-se per anticipat i en el termini estipulat a l'encarregat de les inscripcions del CAV.

Per a la "Lliga Interna CAV", es puntuaran totes les carreres en què es participe, però es deurà de córrer amb dorsal propi (i no amb un altre d'una altra persona) , amb la denominació de "C.A. Vilamarxant".

Si algun soci del club decidix córrer o participar en una carrera sense dorsal o un altre que no siga de la seua titularitat pel seu compte desobeint el reglament de la prova i al CAV, es demana des del CAV que es córrega sense l'equipación del club, ja que estos fets no representen una bona conducta ni esportiva ni ètica, i no representa els valors del CAV.

Si algun soci del club corre sense dorsal i amb l'equipatge, serà amolestat pel jutge de la lliga interna del club, si este no presenta al·legacions per la seua acció de córrer sense dorsal.

També per a puntuar en la lliga interna és obligació de l'atleta informar el club de la carrera a la qual a assistit i la seua classificació, també si a assistit amb algun company del club.

No hay comentarios:

Publicar un comentario